Články ESKATT

Článek 1 - Sklo kalené

Článek 1 - Sklo kalené
Zahříváme tabuli skla na teplotu kolem 700 stupňů Celsia, následně velmi rychle zchladíme studeným vzduchem – takto získáváme sklo kalené. Díky tomu dochází ke změně mikrostruktury skla, což způsobuje, že jeho mechanická odolnost je 5-7 krát vyšší než u běžného skla. Vytváří se pravidelná síť v podobě krystalů křemene předělená malými doménami amorfní fáze. Sklo nesmí být po zakalení mechanicky obráběno (řezání, broušení, vrtání otvorů), s výjimkou pískování. Veškeré takovéto obrábění je nutno provádět před kalením. Dalším efektem kalení je, že sklo získává vlastnosti skla bezpečnostního. Pro kalené sklo je charakteristická jeho velká vnější tvrdost a také to, že je měkké uvnitř. Díky čemu pnutí, která vznikají ve struktuře skla, způsobí, že se skleněná tabule při rozbití rozpadne na malé kousky.
více...

Článek 2 - Předpisy týkající se zábradlí

Článek 2 - Předpisy týkající se zábradlí
Předpisy týkající se konstruování zábradlí stanovil cestou nařízení ministr Infrastruktury 12. dubna roku 2002 spolu s pozdějšími změnami. Toto nařízení podrobně stanovuje technické podmínky budov uvedených do provozu a v něm obsažená část VII podmínky týkající se bezpečnosti používání. Povinnost montovat zábradlí. Dle výše jmenovaného nařízení musí být zábradlí namontována u schodů nebo podjezdů, pokud jejich výška překračuje 50 centimetrů. Kromě toho v budovách veřejného užitku musí být zábradlí a madla namontována tak, aby bylo možné je používat po obou stranách schodiště. Pokud jsou schody širší než 4 metry, uprostřed musí být namontováno také zábradlí nebo dodatečné madlo. Všechna projektovaná zábradlí musí splňovat přísné technologické a montážní normy stanovené v polských normách. Výška madel, průsvity a otvory zábradlí. Nařízení stanovuje rovněž přípustnou výšku a velikost průsvitů pro rodinné domy, stejně jako i pro budovy veřejného užitku, takové jako obytné bloky, školy a mateřské školy. V případě konstruování zábradlí v rodinných domech musí být jejich minimální výška měřena od horní hrany madel 90 centimetrů. Naproti tomu v budovách veřejného užitku, školách, zdravotních střediscích musí mít madlo minimálně 110 cm výšky a maximální štěrbinu mezi jednotlivými příčkami zábradlí nesmí být větší než 12 centimetrů. U rodinných domů předpisy neupravují maximální šířku mezi jednotlivými příčkami. Pokud budou zábradlí používat invalidní osoby, musí být tyto upevněny po obou stranách schodů nebo podjezdů ve výšce 75 a 90 centimetrů.

více...

VÝROBKY ESKATT

Aktuality

Zábradlí podsvětlené
Zábradlí podsvětlené
Podsvětlená madla. Nový produkt ESKATT. Systém podsvětlení cesty k madlu.
více...
ZÁBRADLÍ SYSTÉM 3000
ZÁBRADLÍ SYSTÉM 3000
Nový produkt ESKATT. Profil pro zábradlí samonosné od 1,5 do 3,5kN, široká paleta příslušenství.
více...
Internetový obchod
Internetový obchod
Hotové sady zábradlí již od 175,00 PLN netto/bm. Více než 5000 prvků zábradlí pro samostatnou montáž.
více...
ESKATT SPONZOREM BRÁNY DO EVROPY
ESKATT SPONZOREM BRÁNY DO EVROPY
Naše firma byla sponzorem Brány do Evropy
více...
ESKATT SPONZOREM LVA A OPIC
ESKATT SPONZOREM LVA A OPIC
Naše firma pečuje o zvířata v Chorzowském ZOO.
více...
\

Nabídka obchodu Eskatt